Παρενέργειες TRT

Υπογοναδισμός

Η παραγωγή της τεστοστερόνης και του σπέρματος ρυθμίζονται από αυτό που ονομάζουμε «Άξονας  υποθαλάμου υπόφυσης γονάδων». Ο υποθάλαμος δίνει εντολές στην υπόφυση, μέσω ενός χημικού μεταβιβαστή GnRH. Η υπόφυση της με την σειρά της δίνει εντολές στα ανδρικά γεννητικά όργανα, όρχεις, με διάφορες βιοχημικές ουσίες όπως η LH και η FSH.
Η χαμηλή τεστοστερόνη εμφανίζεται όταν αυτός ο κύκλος ορμονών δεν μπορέσει να ενεργοποιήσει τους όρχεις να παράξουν την τεστοστερόνη ή πιο συχνά οι όρχεις αυτοί καθαυτοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ερεθίσματα που έχουν από την υπόφυση.
Όταν τα επίπεδα της τεστοστερόνης φυσιολογικοποιούνται είτε με φυσικό τρόπο είτε μέσω θεραπείας χαμηλής τεστοστερόνης, ο εγκέφαλος σταματά να παράγει ερεθίσματα που δίνουν το έναυσμα της παραγωγής τεστοστερόνης εκκρίνοντας λιγότερη GnRH. Από την στιγμή που αυτή η ορμόνη μόνο ελέγχει την παραγωγή της FSH και της LH, η φυσιολογική καταστολή της έκκρισης GnRH μπορεί να προκαλέσει μείωση της γονιμότητας.

Αύξηση αιματοκρίτη και άλλες παρενέργειες

Η ερυθροκυττάρωση, δηλαδή ο αυξημένος αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η πιθανή μείωση της καλής χοληστερίνης HDL και αυξήσεις στην διαστολική αρτηριακή πίεση είναι κάποια από τα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν στην διάρκεια της χορήγησης θεραπείας υποκατάστασης. Φυσικά παρακολουθούμε αυτά τα στοιχεία και μπορούμε πλέον να είμαστε πολύ σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα από αυτό.
Ερυθροκυττάρωση θεωρούμε ότι έχουμε όταν υπάρχει αιματοκρίτης περισσότερο του 54%, οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και θα ρυθμιστεί ανάλογα.
Κάποιες άλλες παρενέργειες είναι ανάλογα με το τι σκεύασμα θα χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία υποκατάστασης.

Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

Πρακτικά κάθε ιατρική θεραπεία μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν. Όλες οι παρενέργειες οι οποίες σχετίζονται με την χορήγηση της θεραπείας υποκατάστασης είναι λίγο έως πολύ διαχειρίσιμες.  Ξέρουμε τι  θα ψάξουμε, ξέρουμε πώς θα παρέμβουμε. Με πολύ προσεκτικό monitoring είναι πραγματικά δυνατό να θεραπεύσουμε ή και να προλαμβάνουμε προβλήματα που μπορεί οι παρενέργειες να προκαλέσουν. Πραγματικά πρέπει σε όλα να υπάρχει μια ισορροπία, μπορούμε να προσεγγίσουμε την θεραπεία της υποκατάστασης χαμηλής τεστοστερόνης με  τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 

 

 
 
Chat Now!
Loading...